Sản phẩm : Máy Công Cụ
16603038_613027235550369_6773767166869081200_n
Bán Máy tiện đứng Nhãn hiệu seidin
Liên Hệ
Chi tiết
16640848_614458118740614_1460903785225801111_n
BÁN MÁY DOA NGANG ( Gia công cắt gọt ).
Liên Hệ
Chi tiết
17105592_1853015924956814_1557269810_n
Bán Máy tiện kim loại : SKODA
Liên Hệ
Chi tiết
16708751_613485758837850_359396224482442169_n
Bán máy phay kim loại CNC
Liên Hệ
Chi tiết
16729562_614485288737897_3555740804719753689_n
Bán máy cưa vòng .
Liên Hệ
Chi tiết
16708291_613125912207168_1728382109806403658_n (1)
Bán Máy Dập Kim Loại
Liên Hệ
Chi tiết
16729331_614562085396884_6978499938655144562_n
Bán máy đột CNC.
Liên Hệ
Chi tiết
16681838_616803075172785_9182972341991047936_n
Bán Máy phay giường , nhãn hiệu KATO-WORK.
Liên Hệ
Chi tiết
16708548_613489985504094_3295498098995688349_n
Bán máy tiện kim loại CNC
Liên Hệ
Chi tiết
16641007_614427608743665_1398453551171137655_n
BÁN MÁY PHAY KIM LOẠI ( phay ngang ).
liên hệ
Chi tiết