Giao dịch thành công em TADANO 50 tấn về Hải Phòng

TADANO 50 tấn về đất cảng Hải Phòng