Bán máy đột CNC

Hãng sản xuất : Nhật Bản
⛔ Hiệu: AMADA.
⛔ Model: ARIES 222.
⛔ Nước sản xuất: nhật bản.
⛔ Hành trình X=600 Y=600.
⛔ Lực đột: 20tấn.
⛔ Số giao dự trữ: 20 giao.
⛔ Độ dug sản phẩm max 4,5 .
⛔ Hệ số bù : 2AUTO INDEX.
⛔ Hệ điều hành đột: CNC AMADA O3P.
⛔ Kích thước tổng thể R x D x C ( 3000mm x 1400mm x 1700mm )