Bán máy phay kim loại CNC

Hãng sản xuất : Nhật Bản
⛔ Hiệu:MAIKINOSEKI
⛔ Model: MS – 50
⛔ Nước Sx : Nhật Bản
⛔ Hệ Đệ Hành: FANUC – 11M
⛔ Kích Thước Bàn Gá:500mm x 800mm
⛔ Hành trình : X 800mm . Y 500mm . Z 460mm
⛔ Số giao dự trữ 1 , loại BT 40
⛔ Tốc độ trục chính : 6500v/p
⛔ Kích thước tổng thể : D x R x C
⛔ 2500mm x 1800mm x 2400mm
⛔ Hành trình : X = 800mm . Y = 500mm . Z = 460mm