zoomlion 80 có chủ mới

Giao dịch thành công em cún zoomlion 80 tấn